Loading color scheme

Rozwiń zakładki naciskając znak + po prawej stronie, uzyskasz dostep do dokumentów z zebrania 

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD „Celuloza” 13 kwietnia 2019


SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „CELULOZA” Z DZIAŁALNOŚCI w 2018 roku na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 13.04.2019 r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza” odbytego w dniu 13.04.2019 r. w Kostrzynie nad Odrą.


 

Regulamin Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD „Celuloza” 13 kwietnia 2019

Protokół KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „CELULOZA” w KOSTRZYNIE NAD ODRĄ, 13 kwietnia 2019 roku .

Protokół Komisji KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „CELULOZA” w dniu 27.10.2018 r.

Protokół Komisji KOMISJI Wyborczej WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „CELULOZA” w dniu 27.10.2018 r.

 


Uchwały

Uchwała nr 1/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

Uchwała nr 2/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD „Celuloza” za 2018 rok .

Uchwała nr 3/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD „CELULOZA”

Uchwała nr 4/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza” w 2018 roku oraz za okres kadencji

Uchwała nr 5/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD

Uchwała nr 6/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na kadencję

Uchwała nr 7/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019

Uchwała nr 8/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2019

Uchwała nr 9/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2019

Uchwała nr 10/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD ”Celuloza” w roku 2019

Uchwała nr 11/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022

Uchwała nr 12/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ROD "Celuloza" odbyte w dniu 28.03.2015r. w Kostrzynie nad Odrą.

Dokumenty do pobrania:

Protokoły

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wyborczego Członków ROD odbytego w dniu 28.03.2015 r. w Kostrzynie nad Odrą

Protokół komisji mandatowej walnego zebrania ROD odbytego w dniu 28.03.2015 r. w Kostrzynie nad Odrą

Protokół komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania ROD odbytego w dniu 28.03.2015 r. w Kostrzynie nad Odrą

Protokół z I posiedzenia zarządu ROD "Celuloza" w dniu 28.03.2015 r. w Kostrzynie nad Odrą


Uchwały


Uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finans. Zarządu ROD „Celuloza” za okres 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uchwała nr 2/2015 w sprawie preliminarzy finansowych na 2015 r

Uchwała nr 3/2015 w sprawie planu pracy na 2015 rok i programu działania na okres kadencji 2015 – 2019.

Uchwała nr 4/2015 w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD „Celuloza”.

Uchwała nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD „Celuloza” w 2014 roku

Uchwała nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 roku.

Uchwała nr 7/2015 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej ROD.

Uchwała nr 8/2015 w sprawie wysokości składki za działkę.

Uchwała nr 9/2015 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.

Uchwała nr 10/2015 w sprawie wysokości opłaty za wodę.

Uchwała nr 11/2015 w sprawie wysokości opłaty energetycznej.

Uchwała nr 12/2015 w sprawie wysokości opłaty stawki za zużycie energii elektrycznej.

Uchwała nr 13/2015 w sprawie uiszczenia opłaty od nabycia prawa do działki.

Uchwała nr 14/2015 w sprawie wysokości opłaty inwestycyjnej.

Uchwała nr 15/2015 w sprawie wyboru do organów PZD w ROD oraz delegatów na zjazd okręgowy.